Smaller Default Larger

Bieszczady - Zielona Szkoła; 4 - 5 dni

Cena od: 485,00 zł

4 dni, cena od:

45os; 485zł

40os; 525zł

35os; 575zł

30os; 630zł

20os; 780zł

5 dni, cena od:

45os; 575zł

40os; 620zł

35os; 675zł

30os; 735zł

20os; 880zł

Bieszczady – świat przyrody bez granic. Region Bieszczadów jest jednym z najrzadziej zamieszkałych obszarów górskich w Europie, którego większą część zajmują fragmenty pierwotnej puszczy karpackiej, które nadal zamieszkują duże ssaki drapieżne z niedźwiedziem, rysiem i wilkiem na czele.

Program ramowy:

Muzeum Łowiectwa w Nowosiółkach; w nim opcjonalnie - ognisko z kiełbaskami; Jabłonki Pomnik Świerczewskiego; wejście na Połoninę Wetlińską do schroniska "Chatka Puchatka" na wys. 1228 m.

Pozostałości klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu; skansen w Sanoku; cerkwie w Hłomczy i w Dobrej; ruiny zamku Kmitów na górze Sobień.

Komańcza (Klasztor Sióstr Nazaretanek); Bóbrka skansen naftownictwa - pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej im. I. Łukasiewicza;

Dukla - klasztor i kościół Ojców Franciszkanów; Muzeum Historyczne; uzdrowisko w Iwoniczu Zdrój; zapora w Solinie; opcjonalnie - możliwość zwiedzenia wnętrza zapory. Wycieczka statkiem.

Bieszczadzka Kolejka Leśna - trasa wiedzie przez dzikie zarośla, malownicze wsie.

Powyższy program jest programem ramowym i może być modyfikowany zgodnie z Państwa sugestiami. Szczegółowy plan oraz ostateczna cena imprezy przedstawiana jest wtedy w formie oferty po wspólnym ustaleniu wersji programu. Opcjonalnie proponujemy zorganizowanie jednodniowego wyjazdu do Lwowa

Ze względu na możliwość wyboru wielu różnych opcji w cenę większości imprez wielodniowych nie są wliczone koszty wstępów do zwiedzanych obiektów.  Ostateczna cena imprezy kalkulowana jest po wspólnym ustaleniu wersji programu i przedstawiana w formie oferty. 

Zapytaj o produkt
AddThis Social Bookmark Button

Komentarze

DIP