Smaller Default Larger

Zajęcia / warsztaty / spotkania ONLINE dla uczniów, nauczycieli i rodziców

We współpracy z Firmą Szkoleniową BETKA wychodzimy do Państwa z propozycją zajęć / warsztatów / spotkań zarówno dla uczniów i nauczycieli ale także dla rodziców. Aktualnie w formie online z wykorzystaniem platform internetowych takich jak: Microsoft Teams, Zoom lub Google Meet, a jeśli tylko będzie to możliwe także w formie spotkań bezpośrednich z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego. 

Czas izolacji spowodowany pandemią COVID-19 jest trudny zarówno dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży. Każdy z nas przeżywa go w różny sposób. Różne też stoją przed nami zadania. Dorośli skupiają się na tym, by zapewnić byt rodzinie, pogodzić pracę zawodową (która niejednokrotnie zmieniła swoją formę) z obowiązkami rodzinnymi. Często przebywanie ze sobą 24 godziny na dobę w zamkniętej przestrzeni powoduje pewne napięcia, konflikty, kłótnie, pogorszenie relacji między poszczególnymi członkami rodziny. Dzieci i młodzież w dobie nauczania zdalnego i izolacji tracą realne kontakty rówieśnicze jakże istotne w przyszłości do budowania prawidłowych relacji społecznych. Częściej uciekają w świat gier komputerowych i wirtualnej rzeczywistości, sięgają po różnego rodzaju używki, a brak możliwości normalnego funkcjonowania powoduje zniechęcenie do podejmowania jakichkolwiek działań.

Poniżej przedstawiamy naszą propozycję.

  • Układ siatki
  • Układ tabeli

DIP