Skip to main content

Europejskie Pielgrzymki Tematyczne

Przykładowe propozycje:

  • Niemcy - śladami św. Jadwigi patronki Dolnego Śląska
  • Węgry - śladami św. Stefana, Małgorzaty i Elżbiety
  • Irlandia - śladami św. Patryka
  • Norwegia - śladami św. Brygidy i św. Olafa
  • Rumunia, Transylwania - rzymskokatolicka enklawa w Rumunii
  • Europa - śladami Zakonów Dolnośląskich
  • Cypr - śladami wczesnego chrześcijaństwa
  • Malta - śladami Joanitów

Każdą propozycję możemy poszerzyć o odwiedzenie atrakcji turystycznych danej miejscowości. Przedstawione programy są programami ramowymi i mogą być modyfikowane zgodnie z Państwa sugestiami. Szczegółowy plan oraz ostateczna cena imprezy przedstawiana jest w formie oferty po wspólnym ustaleniu wersji programu. 


Zainteresowała Ciebie ta oferta?

Cena uzależniona jest od ilości osób zgromadzonych w grupie

DIP