Skip to main content

Sudecka Zagroda Edukacyjna, Explora Park, Książ, Jawor

Explora Park – miejsce, w którym w sposób niebanalny stworzono dzieciom i młodzieży warunki do interaktywnej edukacji. Mają one przyczyniać się do tego, by młodym ludziom ułatwić zrozumienie świata i pokazać, że nauka i technika są integralną częścią codzienności. Explora Park to bogactwo „interaktywnych zabawek”, odpowiednio dobranych narzędzi, modeli i prototypów, programów multimedialnych. Opcjonalnie – lekcje tematyczne: Twierdzenie Pitagorasa, Matematyka a sztuka, Fraktale, Zabawy z sześcianem, Matematyka w przyrodzie, Mozaiki. Zamek Książ – zwiedzanie z przewodnikiem trzeciego co do wielkości zamku w Polsce. Jawor – Kościół Pokoju – największa drewniana budowla o funkcjach religijnych na świecie. O jego wyjątkowości świadczy m in. wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Sudecka Zagroda Edukacyjna – miejsce, w którym wiedza i umiejętności przekazywane są w sposób interaktywny, dynamiczny, oparty na modelach, wizualizacjach cyfrowych i samodzielnie przeprowadzanych doświadczeniach. Gdzie indziej, niż w Krainie Wygasłych Wulkanów, dzieci i dorośli zobaczą strzelającą w niebo lawę, pojawiające się i ustępujące morza i potężne lodowce? Zwiedzimy sale edukacyjne oraz weźmiemy udział w warsztatach laboratoryjnych/terenowych. Opcjonalnie – możliwość zorganizowania ogniska.

Ze względu na możliwość wyboru wielu różnych opcji w cenę większości imprez wielodniowych nie są wliczone koszty wstępów do zwiedzanych obiektów.  Ostateczna cena imprezy kalkulowana jest po wspólnym ustaleniu wersji programu i przedstawiana w formie oferty. 


Cena od:
45 os; 375 zł
40 os; 405 zł
35 os; 435 zł
30 os; 470 zł
25 os; 550 zł
20 os; 650 zł
Cena od: 375

Zainteresowała Ciebie ta oferta?

Cena uzależniona jest od ilości osób zgromadzonych w grupie

DIP